EasyEnergy

Eigenschappen EasyEnergy

 • Overstaptijd bedraagt 14 dagen (bedenktijd) + 30 dagen
 • EasyEnery zegt jouw oude contract op
 • Contract is dagelijks opzegbaar
 • Klantenservice bereikbaar via e-mail
 • Variabel maandelijks voorschot o.b.v. tarieven en verbruik

PROS

 • Biedt een publieke API om prijzen op te halen
 • Online klantenportal beschikbaar
 • Contract is dagelijks opzegbaar

CONS

 • Mijndomein Energie werkt met voorschotten, risico bij een faillissement
 • Dubieuze salderingsregeling
 • Relatief hoge opslagkosten
 • Publieke API werkt vaak niet
 • Maandbedrag is alleen te wijzigen met goedkeuring van EasyEnergy
 • Klantenservice is alleen bereikbaar via e-mail
 • Klantenservice reageert extreem traag

Facturatie

Bij easyEnergy is jouw voorschot een echt voorschot. Je betaalt telkens een voorschot voor de aankomende maand. Na afloop van iedere verbruiksmaand stelt easyEnergy het verschil vast tussen je werkelijke verbruik en het voor diezelfde verbruiksmaand gefactureerde voorschot.

Dit verschil over de vorige verbruiksmaand wordt verrekend met het te betalen vaste maandelijkse voorschotbedrag voor de komende verbruiksmaand. Zo reken je altijd precies af wat je hebt verbruikt. Je rekening zal dus van maand-tot-maand verschillen.

Maandelijks ontvang je een voorschotnota met daarin een voorlopige afrekening van de leveringskosten en de netbeheerkosten. De verschuldigde energiebelasting wordt slechts eenmaal per jaar vastgesteld. Dit is door de overheid zo bepaald.

Kortom: je hebt een maandelijks voorschotbedrag voorafgaand aan de leveringsmaand, samen met een afrekening van de afgelopen leveringsmaand. Eén keer per jaar ontvang je een jaarafrekening waarop de overheidsheffingen en de regiotoeslag van gas afgerekend worden.

Jouw voorschot is opgebouwd uit de variabele leveringskosten, de vaste leveringskosten, netbeheerkosten en belastingen. De bedragen worden vastgesteld aan de hand van jouw historisch jaarverbruik zoals wij dat van jouw netbeheerder ontvangen, of indien je al langer klant bij easyEnergy bent op basis van je verbruiksgegevens.

Voor het vaststellen van het voorschot hanteert easyEnergy het indicatief leveringstarief dat je terugvindt in de welkomstbrief die je per mail van easyEnergy hebt ontvangen. Deze kun je ook terugvinden op je persoonlijke pagina op ‘mijn easyEnergy‘.

De netbeheerkosten zijn afhankelijk van jouw aansluit-/metercapaciteit en wordt door easyEnergy aan jouw netbeheerder afgedragen. Energiebelastingen draagt easyEnergy af aan de fiscus.

Per maand rekent easyEnergy de werkelijke verbruikskosten van gas en groene stroom direct apart af.

Salderen

Bij easyEnergy kun je zelfopgewekte stroom terugleveren aan het net. Heb je zonnepanelen of een windmolen en lever je stroom terug aan het stroomnet? Dan krijg je bij easyEnergy de inkoopprijs zoals die op het moment van terugleveren op de handelsmarkt voor stroom geldt. Hoe dat werkt lees je op de pagina over energie terugleveren.

Je zelfopgewekte stroom via zonnepanelen en windmolens wordt gesaldeerd met je verbruik. Dit salderen gebeurt, als je geen batterij opslag hebt, met het verbruik van elk uur 1-op-1 tegen de prijs van dat uur. En wat betreft de opslag: je betaalt opslag over het saldo van verbruik en teruglevering (ongeacht welke van deze twee de grootste is) in de betreffende maand.
Mocht je al over een batterij opslag beschikken en zelf kunnen bepalen wanneer je teruglevert, dan kan je natuurlijk salderen doen op het moment dat de prijs voor jou het meest gunstig is. Zo profiteer je nog meer van de inkoopprijs!

De vergoeding voor het terugleveren van stroom is de handelsprijs zoals die op het moment van terugleveren op de handelsmarkt voor stroom geldt. Dit is wat jij de ‘kale handelsprijs’ noemt. Dit bedrag wordt iedere maand op je maandnota verrekend met hetgeen je betaalt voor de energie die je van ons hebt afgenomen.

Ook de belastingen en overheidsheffingen die je betaalt over de bij easyEnergy afgenomen energie worden verrekend met de energie die je aan ons teruglevert. Dit bedrag wordt echter aan het einde van het jaar in een keer afgerekend en er wordt alleen verrekend voor zover je ook daadwerkelijk belastingen en heffingen hebt afgedragen.

Indien je meer teruglevert dan je verbruikt, dan kun je dus het volledige bedrag dat je in dat jaar hebt betaald aan belastingen en heffingen wegstrepen, maar je krijgt geen belastingen en heffingen vergoed over alles wat je daarboven nog hebt teruggeleverd. Je komt dus dan in feite op nul uit.