Frank Energie

Eigenschappen Frank Energie

 • Uurprijzen EPEX Day Ahead voor stroom
 • Dagprijzen EOD TTF Day Ahead voor gas

PROS

CONS

 • Duurste dynamische energieleverancier
 • Dubieuze salderingsregeling
 • Huurders moeten een dubbel voorschot betalen
 • Klantenservice alleen bereikbaar via ticketformulier of e-mail
 • Klanterservice reageert traag

Facturatie

Bij het eerste termijnbedrag dat je betaalt bepaalt Frank Energie de hoogte van het termijnbedrag door een inschatting te maken van je verbruik van die komende maand maal de verwachte energieprijzen van die maand. Bij het tweede termijnbedrag gebeurt precies hetzelfde.

Nadat de eerste maand voorbij is, weet Frank Energie dankzij de slimme meter jouw werkelijke verbruik. De uiteindelijke inkoopprijzen van deze maand zijn dan ook bekend. Daarmee berekent Frank Energie de wekelijke verbruikskosten van maand 1. Die worden direct verrekend met de eerstvolgende termijnfactuur, die van maand 3.

Enzovoort.

Dit betekent dat je in de winter meer en in de zomer minder betaalt dan het gemiddelde termijnbedrag. Maar het betekent ook dat je op je jaarnota nooit voor verrassingen komt te staan!

Salderen

Voor de fiscale componenten, de energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE), betaal je iedere maand 1/12e van de verwachte jaarkosten. Dit doen we om verschillen in de maandelijkse termijnbedragen enigszins te dempen en de rekening in de winter betaalbaar te houden. Op de jaarof eindafrekening verrekenen we de werkelijke kosten en salderen we de EB en ODE zoals je gewend bent. Je betaalt alleen EB en ODE over positief netto verbruik.

Bij het dynamische contract geldt ieder uur een andere prijs. Die prijs is altijd de basis voor zowel je verbruik als je teruglevering. Omdat verbruik en opwek niet altijd samenvallen kan er verschil ontstaan in de gewogen gemiddelde prijs voor verbruik en teruglevering.

Hoe gaat dat dan?

 • Net als bij alle andere leveranciers betaal je alleen de EB en ODE over je positieve netto verbruik (dus: verbruik minus teruglevering).
 • Daarbij betaal je voor je verbruikte kilowatturen: de per maand gerealiseerde gewogen gemiddelde inkoopprijs + inkoopvergoeding + btw.
 • En ontvang je voor al je teruggeleverde kilowatturen: de per maand gerealiseerde gewogen gemiddelde inkoopprijs – (inkoopvergoeding – 2x de premie voor GVO’s1 ) + btw.
 • Deze vergoeding krijg je dus ook als je meer teruglevert dan je verbruikt. Bij ons geldt dan geen lagere terugleververgoeding