Reageer op: Home assistant

Auteur
Reageer
 • #388

  Hoi,
  Momenteel lees ik de stroom feed op de volgende manier in home assistant in:

  Voeg de volgende sensor toe in de configuration.yaml:

  sensor: - platform: rest resource: https://enever.nl/feed/stroomprijs_vandaag.php name: Electricity price scan_interval: 86400 value_template: 'OK' json_attributes: - data

  Deze sensor leest vanuit zichzelf 1x per dag (geen vaste tijd) de gehele stroomprijs_vandaag-feed in.

  Daarnaast heb ik een automation die deze sensor dagelijks om 00:00:10 update:

  alias: Update electricity price feed description: Update electricity price feed trigger: - platform: time at: "00:00:10" condition: [] action: - service: homeassistant.update_entity data: {} target: entity_id: - sensor.electricity_price mode: single

  Dus in totaal wordt de feed 2x per dag ingelezen.

  Vervolgens met:

  - platform: template sensors: calculated_electricity_price: device_class: monetary unit_of_measurement: 'EUR/kWh unique_id: "electricity_price" value_template: "{% for hourly_data in states.sensor.electricity_price.attributes.data %}{% if hourly_data.datum[11:13]|string==now().hour|string %}{{ hourly_data.prijsANWB}}{% endif %}{% endfor %}" friendly_name: "Prijs electriciteit"

  wordt er een sensor gemaakt die met behulp van een value_template de huidge prijs bepaalt van de gewenste leverancier (hier: prijsANWB). De value_template loopt over alle hourly_data-blokken en als het uur van het hourly_data-blok gelijk is aan het uur van het huidige tijdstip wordt het gegeven attribuut van dat hourly_data-blok uitgegeven.

  Om er voor te zorgen dat de stroomprijs ieder uur wordt aangepast, heb ik nog een automation gemaakt die ieder uur de calculated_electricity_price update:

  alias: Update dynamische stroom tarieven description: Update dynamische stroom tarieven trigger: - platform: time_pattern minutes: "00" seconds: "00" condition: [] action: - service: homeassistant.update_entity data: {} target: entity_id: - sensor.calculated_electricity_price mode: single

  Door nu deze calculated_electricity_price sensor op te nemen in het energie-dashboard wordt de stroom prijs berekend met de uur-prijs uit de feed.

  Hiermee zou het moeten gaan lukken.

  • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 6 maanden geleden door Enever.nl.
  • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar, 6 maanden geleden door Enever.nl.